اخبار مهم
Home / اخبار گوناگون / آیا می توانید به کوتاه ترین تست هوش جهان پاسخ بدهید؟
90725_983.jpg

آیا می توانید به کوتاه ترین تست هوش جهان پاسخ بدهید؟

به گزارش گروه اس ام اس الوند؛   ابتدا سوال ها را بخوانید و سعی کنید بدون نگاه کردن به پاسخ ها، جواب آنها را بدهید.
 
سوال اول : یک چوب و توپ مخصوص بیسبال روی هم ۱٫۱۰ پوند قیمت دارند. چوب ۱٫۰۰ پوند بیشتر از توپ قیمت دارد. قیمت توپ چقدر است؟
 
سوال دوم: اگر پنج دقیقه طول بکشد که پنج دستگاه ، پنج شی (اهمیتی ندارد شی چیست) را بسازند، چه مدت طول می کشد که ۱۰۰ دستگاه ۱۰۰ شی را بسازند؟
 
سوال سوم: وسط یک دریاچه لکه ای وجود دارد. هر روز سایز این لکه دو برابر می شد. اگر ۴۸ روز طول بکشد که لکه کل دریاچه را بپوشاند چقدر طول می کشد که این لکه نصف دریاچه را بگیرد؟
 
اما پاسخی که اکثر افراد به این سوال دادند چنین بود:
 
پاسخ اکثریت به اولین سوال: ۱۰ پنی
 
پاسخ اکثریت به دومین سوال: ۱۰۰ دقیقه
 
پاسخ اکثریت به سومین سوال: ۲۴ روز
 
اما پاسخ اکثریت به هر سه سوال اشتباه بود. به جواب صحیح سوال ها دقت کنید:
 
پاسخ درست سوال یک: اگر قیمت توپ X و قیمت چوب یک پوند باشد آنگاه معادله آن می شود: (X+یک پوند). بنابراین ما این فرمول را در اختیار داریم: ۱۰٫۱ = ( ۱ + X + ( X = توپ + چوب
 
آنهایی که در ریاضیات ماهرترند خوب می دانند دنباله این فرمول این می شود:
 
0.05 = X و ۰٫۱ = ۲X و ۱٫۱ = ۱ + ۲X
 
بنابراین پاسخ صحیح می شود: ۵ پنی

 
پاسخ درست سوال دوم: اگر پنج ماشین می توانند پنج شی را در پنج دقیقه بسازند آنگاه یک ماشین قادر است یک شی را در پنج دقیقه بسازد. بنابراین اگر ۱۰۰ شی توسط ۱۰۰ دستگاه تولید شود در واقع برای ساخت این ۱۰۰ شی پنج دقیقه زمان صرف شده است.
 
بنابراین پاسخ صحیح می شود: ۵ دقیقه

 
پاسخ درست سوال سوم: اگر دریاچه در ۴۸ روز کامل به وسیله لکه پوشانده می شود با توجه به اینکه لکه هر روز دو برابر می شود فقط یک روز فاصله بین این وجود دارد که نصف دریاچه با لک پوشانده شود و لکه دریاچه را به طور کامل بگیرد.
 
بنابراین پاسخ صحیح می شود:: ۴۷ روز
منبع:جام جم

می فایل